DOS je individualna kolesarska vožnja, katero v celoti odpelje Dami Zupi in morebitni podporniki, ki želijo prispevati k prepoznavnosti namena. DOS ni dogodek/prireditev zaprtega tipa, pri kateri kolesarji vozijo ob zaprtem prometu za ostale udeležence v prometu. Kot na vsaki kolesarski vožnji se ostali kolesarji lahko pridružijo in sicer kjerkoli in kadarkoli. Z Zupijem lahko vozite po svojih željah in zmožnostih. Trasa, po kateri vozimo, NI zaprta za promet.

Od vseh, ki se boste Zupija pozdravili in se mu morda na km ali dva pridružili na njegovi trasi pričakujemo, da boste striktno spoštovali cestno prometne predpise, da ste v dobri telesni kondiciji, da ste sposobni amatersko kolesariti, da boste uporabljali zaščitno čelado, da boste vozili na svojo odgovornost, da s svojim obnašanjem ne boste ogrožali druge udeležence v prometu. Obvezno je nezgodno zavarovanje za primer nesreče. 

 Spremljajte, kje se Zupi nahaja, vozite za njim, spoštujte navodila osebja, ki skrbi za kolesarja.

DOS ni tekmovanje, niti ni turistična vožnja. Tempo vožnje je zmeren. Povprečna hitrost v letu 2023 je bila nekaj več kot 27 km/h.  STRAVA Dami Zupi

Naprošamo vse kolesarje, da se izogibaju nepotrebnemu metanju smeti v naravo, vse smeti boste lahko odložili na vmesnih postajah ali pa v spremljevalno vozilo.

 

DOS se vozi v vsakem vremenu.

 

 

Pogoji nagradnih iger na družabnih omrežjih in na spletni strani dos-srbija.rs

 

Pogoji nagradnih iger na družabnih omrežjih

 

Nagradne igre niso na noben način povezane s podjetji Facebook in Instagram in niso organizirane ali podprte z njihove strani. Informacije o udeležencih nagradne igre niso posredovane podjetjem Facebook in Instagram, ampak društvu DOS. Kot upravljavcu spletne strani dos-srbija.rs na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Informacije pridobljene s strani udeležencev bodo uporabljene izključno za namene danih nagradnih iger. Za vsebino nagradnih iger nista odgovorni podjetji Facebook in Instagram, ampak izključno organizator.

 

  1. Organizator nagradne igre

 

  1. Organizator nagradnih iger na socialnih omrežjih (v nadaljevanju le »nagradna igra«) je podjetje KOLESARSKO DRUŠTVO DOS, Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična številka: 2707276000, davčna številka: 37932691 (v nadaljevanju le »Organizator«).

 

  1. Čas trajanja nagradne igre

 

Nagradna igra poteka v času, navedenem v objavi na družabnih omrežjih:

 Facebook https://www.facebook.com/DobrodelnoOkrogSlovenije in 

Instagram https://www.instagram.com/dos_slovenia/ .

 

  1. Pogoji udeležbe v nagradni igri

 

Udeleženec nagradne igre je lahko fizična oseba, starostne omejitve ni,  z naslovom za dostavo na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju le »udeleženci« ali »udeleženec nagradne igre«).

 

Pogoji udeležbe v nagradni igri so podrobneje navedeni v objavi organizatorja na Facebook strani https://www.facebook.com/DobrodelnoOkrogSlovenije in Instagram strani https://www.instagram.com/dos_slovenia/. Udeleženci se lahko v nagradno igro vključijo tudi večkrat med časom trajanja nagradne igre, vendar so lahko nagrajeni le enkrat;

 

  1. Rezultati nagradne igre in nagrade

 

Presoja o izpolnjenih vseh pogojih udeležbe v nagradni igri je pri vsakem udeležencu izključno na strani organizatorja.

 

Nagrajenec nagradne igre postane udeleženec, ki ga določi Organizator, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

Izbira nagrajencev je izvedena brez prisotnosti javnosti. Število nagrajencev je točno določeno v prispevku na Facebook  ali na Instagram profilu dos.

 

Nagrada je izdelek, ki je ponazorjen v objavi. Za žrebanje nagrad je bo uporabljena naključna na spletu možna brezplačna aplikacija za izbor nagrajenca/ke, ki se uporablja za Facebook in Instagram profile, in sicer med vsemi sodelujočimi v nagradni igri. Aplikacija bo omogočala transparentno in pošteno izbiro nagrajenca/nagrajenke, saj bo izbor popolnoma naključen.

 

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/DobrodelnoOkrogSlovenije in Instagram strani https://www.instagram.com/dos_slovenia/, pod objavo nagradne igre in v storiju obeh profilov. Najkasneje v 5 delovnih dneh od žreba.

 

Nagrajenci bodo pozvani za posredovanje osebnih podatkov v objavi in storiju na Facebook strani https://www.facebook.com/DobrodelnoOkrogSlovenije ali Instagram strani https://www.instagram.com/dos_slovenia/.

Nagrade bodo nagrajencem poslane s posredništvom pošte ali kurirske službe ter dostavljene na naslov, ki ga je določil nagrajenec in ga posredoval pokrovitelju nagradne igre. Za točnost in aktualnost podatkov, potrebnih za dostavo nagrade je odgovoren nagrajenec. Organizator ni odgovoren za krajo, izgubo, poškodbo nagrade, njene ne dostave ali zakasnitve le-te, ki so nastale posledica dostave ali pa jih je zakrivil dostavljavec.

 

  1. Izključitev Udeleženca

 

Organizator si pridržuje pravico do izključitve udeleženca iz nagradne igre, katerega komentar bo vseboval žaljiv izraz ali pa bo vsebina njegovega komentarja v nasprotju z dobrimi načeli.

 

  1. Sodelovanje v Nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov

 

6.1. Upravljavec in oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov udeležencev v okviru nagradne igre je organizator.

 

6.2. Udeleženec nagradne igre z udeležbo v nagradni igri podeljuje svoje soglasje s pogoji nagradne igre in hkrati podeljuje organizatorju svoje izrecno soglasje z obdelavo osebnih podatkov. Namen te obdelave je omogočanje organizacije in žreba nagradne igre v skladu s pogoji (npr. dobava nagrade nagrajencu nagradne igre, objava imena, priimka in kraja nagrajenca nagradne igre v sredstvih obveščanja, na zgoraj omenjeni Facebook strani in Instagram strani in spletni strani organizatorja).

 

6.3. Osebni podatki nagrajencev nagradne igre bodo v ustreznem obsegu shranjeni tudi po koncu nagradne igre za namene pravne zaščite organizatorja (npr. izterjavo pravnih zahtevkov, zaščite v primeru uveljavljanja zahtevkov pri organizatorju ipd.). Brez soglasja glede na to točko pogojev, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

 

6.4. Dodelitev soglasja udeleženca za obdelavo osebnih podatkov glede na točki 6.2. in 6.3. pogojev je prostovoljno in ni pogoj za posredovanje drugih storitev organizatorja (npr. prodaja blaga).

 

6.5. Katerega koli s podeljenih soglasij glede na točki 6.2. in 6.3. pogojev je mogoče kadarkoli pisno preklicati s pomočjo pisnega naznanila naslovljenega na naslov sedeža organizatorja nagradne igre ali na e-mail naslov odgovorne osebe Organizatorja na info@dos-srbija.rs. V primeru, da udeleženec prekliče svoje soglasje glede na točko 6.2. pogojev, podeljeno za namene organiziranja nagradne igre, njegovo nadaljnje sodelovanje v nagradni igri ni več mogoče. Preklic soglasja nima vpliva na zakonitosti obdelave podatkov, ki izhajajo iz soglasja pred njegovim preklicem.

 

6.6. Udeleženec soglaša s tem, da po koncu veljavnosti njegovega soglasja z obdelavo osebnih podatkov kot tudi po koncu namena, za katerega so bili osebni podatki obdelani, so bili brez potrebe nadaljnjega naznanila s strani organizatorja zaradi gospodarnosti nemudoma izbrisani, če nujnost nadaljnjega shranjevanja ne izhaja iz osebnih pravnih predpisov.

 

6.7. Osebni podatki, obdelani glede na nagradno igro so lahko posredovani le upravljavcu družabnega omrežja Facebook in Instagram za namene njihove objave, in to v nujnem obsegu: ime, priimek in kraj udeleženca nagradne igre. Posredovane bodo tudi pokrovitelju nagradne igre.

 

  1. Akontacija dohodnine

 

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec. Akontacija dohodnine po stopnji 25% od bruto vrednosti nagrade bremeni nagrajenca, katero je nagrajenec zavezan plačati pred prevzemom nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Pred prevzemom nagrade je dolžan organizatorju oz. pokrovitelju nagradne igre predložiti: (davčno številko, osebne podatke, potrdilo o plačilu akontacije dohodnine. Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 evrov. 

 

Udeleženec s svojo udeležbo v nagradni igri podeljuje organizatorju soglasje s spremembo teh pravil.

 

Udeleženec nima lastninske pravice za pridobitev nagrade in udeleženec ni upravičen zahtevati od organizatorja, kakršno koli alternativno izpolnjevanje namesto nagrade. Hkrati udeleženec ni dolžan nagrade sprejeti.

 

Organizator ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki je udeležencu nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nedostopnosti/nefunkcionalnosti tehnične opreme in mreže, ki so potrebni za potek nagradne igre in sodelovanje v njej.

 

Novo mesto, 09.03.2023